Nerudova 801, Kralupy nad Vltavou 27801 603 858 378 archcich@archcich.cz

Služby

Územní
příprava
 • Zpracování urbanistických a architektonických studií a investičních záměrů.
 • Prověřování území pro investiční výstavbu.
 • Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení.
Rozpočty
staveb
 • Zpracování výkazů výměr jednotlivých stavebních a montážních prací jako podkladů pro výběrové řízení na dodavatele stavby.
 • Zpracování porovnávacích rozpočtů.
Poradenská a
konzultační činnost
 • Vypracování odborných stavebně technických posudků staveb.
 • Posouzení stavebních konstrukcí.
 • Finanční poradenství, oceňování staveb.
Projektová
dokumentace

Veškeré práce provádíme jak pro novostavby, tak i pro rekonstruované objekty.

 • Projekty staveb občanské a bytové výstavby.
 • Rekonstrukce, nástavby a půdní vestavby bytových domů.
 • Projekty určené pro podnikání a služby (kanceláře, restaurace, dílny, kadeřnictví apod.).
 • Projekty zemědělských a průmyslových staveb.
 • Projekty inženýrských sítí (komunikace, kanalizace, plynovody, vodovody, elektrorozvody, veřejné osvětlení).
 • Projekty technického vybavení staveb (vnitřní vodovody, kanalizace, elektroinstalace – silnoproudé i slaboproudé rozvody, vytápění různých druhů, vzduchotechnika).
 • Zaměřování stávajících stavů objektů, případně skutečného provedení staveb (pasporty).
 • Dokumentace odstranění staveb (demolice).

Projektovou dokumentaci zpracováváme jak ve stupni pro územní, tak pro stavební řízení v rozsahu dle platného stavebního zákona včetně souvisejících předpisů.


Projektovou dokumentaci zpracováváme a zajišťujeme v kompletním rozsahu vyžadovaném pro zajištění stavebních povolení, včetně všech posudků, průzkumů, vnitřních instalací, jednotlivých profesí.

Inženýrské
činnosti
 • Zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy.
 • Vyřízení územního a stavebního povolení .
 • Činnost technického dozoru investora (pro námi projektované stavby).
 • Zpracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele .
 • Zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí nebo povolení zkušebního provozu.
Další
služby
 • Zajištění průkazů energetické náročnosti budov.
 • Zajištění radonových průzkumů pozemků budov.
 • Zajištění pedologických průzkumů.
 • Zajištění průzkumů na výskyt azbestu v budovách.
 • Požárně bezpečnostní řešení staveb.
 • Akustická měření v blízkosti zdrojů hluku (komunikace, železnice apod.).
 • Zajištění odborných posudků statických, tepelně technických, světelně technických.

Kontakty

Jan Cichra

stavební technik, projektant
Nerudova 801
Kralupy nad Vltavou 278 01
Telefon: 603 858 378
E-mail: archcich@archcich.cz